Med våra nyckelfärdiga lösningar är du igång på nolltid

Vi använder Underskrift

Juridiskt bindande och pålitligt

Underskrifter med e-legitimation är likställt med en traditionell underskrift i svensk lag. Vi ger dig ett ännu tryggare bevisläge tack vare vår autentisering, säkerhet och spårbarhet.

Utforska juridiken

Arkivera som det passar dig

Vår unika lösning gör att en undertecknad handling kan arkiveras som det passar dig. Den kan alltid verifieras i efterhand, även av en oberoende tredje part.

Om arkivering

Lätt att integrera

Vi har gjort det enkelt att integrera e-underskrifter i dina befintliga system och arbetsflöden. Om integrationer.

Alla viktiga metoder för undertecknande

Stöd för alla svenska e-legitimationer, till exempel BankID, Mobilt BankID och Telia e-legitimation, samt pekskärm och SMS.